Kontakt

Vänd dig till Kansliet om du har allmänna frågor till Miljöpartiet eller dess offentliga företrädare.


Valberedningen ansvarar för val av Miljöpartiets politiska företrädare i styrelser och nämnder.


Under Nätverk hittar du våra olika sakpolitiska intressegrupper.


I de Lokala grupperna finns våra representanter för Göteborgs tio stadsdelar.


Skolor och andra utbildningsinstanser får mer information under fliken Skolbesök.