Politiskt kansli stadshuset


Ulf Kamne

Kommunalråd/gruppledare

 


Vice ordförande Kommunstyrelsen

Ansvar för miljö och stadsutveckling

ulf.kamne@stadshuset.goteborg.se

0725-36 99 30

Helena Munther

Kommunikatör/politisk sekreterare
Ansvar för 
kommunikation, pressfrågor och

samverkanskansliet.
helena.munther@stadshuset.goteborg.se

0722 -09 01 43 

 Elisabeth Undén

Politisk sekreterare
Ansvar för klimat, trafik, infrastruktur och lokaler.
elisabeth.unden@stadshuset.goteborg.se

0725-15 38 57
Erik Johansson
Politisk sekreterare
Ansvar för budget, styrning, ledning,
ägarfrågor, näringsliv, turism/evenemang, internationellt, upphandling
och intraservice.

erik.johansson@stadshuset.goteborg.se

0761-36 83 77


Karin Pleijel
Kommunalråd
Ansvar för förskola, grundskola och gymnasieskola
karin.pleijel

@stadshuset.goteborg.se
0725-35 99 78


Ulf Carlsson

Politisk sekreterare


Ansvar för utbildning, förskola,skola, gymnasium, arbetsmarknad och vuxenutbildning.

ulf.carlsson@stadshuset.goteborg.se

0725-49 73 09

Anna Skrapste

Politisk sekreterare

Ansvar för miljö, kretslopp-och vatten, jordbruk,

skogsbruk, park-och natur, säkerhet och konsumentfrågor
anna.skrapste@stadshuset.goteborg.se

0722-25 07 05Calle Jershed

Politisk sekreterare
carl.jershed@stadshuset.goteborg.se

0728 -56 63 89 

 


 Max Reijer

Vik. politisk sekreterare

max.reijer@stadshuset.goteborg.se

0728-567 876


Emmali Jansson

Politisk sekreterare

Ansvar för stadsutveckling, mark,

bostad och hemlöshet.  emmali.jansson@stadshuset.goteborg.se

0725-49 69 42