Politiskt kansli stadshuset

Ulf Kamne

Kommunalråd/gruppledare

 


Vice ordförande Kommunstyrelsen

Ansvar för miljö och stadsutveckling


ulf.kamne@stadshuset.goteborg.se

0725-36 99 30Elisabeth Undén

Politisk sekreterare
Ansvar för klimat, trafik, infrastruktur och lokaler.

elisabeth.unden@stadshuset.goteborg.se

0725-15 38 57Erik Johansson
Politisk sekreterare
Ansvar för budget, styrning, ledning, ägarfrågor, näringsliv, turism/evenemang, internationellt, upphandling
och intraservice. 
erik.johansson@stadshuset.goteborg.se

0761-36 83 77


Helena Munther

Kommunikatör/politisk sekreterare
Ansvar för 
kommunikation, pressfrågor och

samverkanskansliet.

helena.munther@stadshuset.goteborg.se

0722 -09 01 43 

 


Calle Jershed

Politisk sekreterare


carl.jershed@stadshuset.goteborg.se

0728 -56 63 89 

 Karin Pleijel
Kommunalråd
Ansvar för förskola, grundskola och gymnasieskola

karin.pleijel

@stadshuset.goteborg.se

0725-35 99 78
Ulf Carlsson

Politisk sekreterare

Ansvar för utbildning, förskola,

skola, gymnasium, arbetsmarknad och vuxenutbildning.

ulf.carlsson@stadshuset.goteborg.se

0725-49 73 09Anna Skrapste
Politisk sekreterare

Ansvar för miljö, kretslopp-och vatten, jordbruk, skogsbruk, park-och natur, säkerhet och konsumentfrågor

anna.skrapste@stadshuset.goteborg.se

0722-25 07 05
Emmali Jansson

Politisk sekreterare

Ansvar för stadsutveckling, mark, bostad och hemlöshet.     


emmali.jansson@stadshuset.goteborg.se

0725-49 69 42