Statistik

Miljöpartiet i Göteborg har 138 politiska uppdrag under mandatperioden 2015-2018. 
En av Miljöpartiets grundidéer är att fördela uppdrag jämt och rättvist mellan män och kvinnor. Därför har vi tagit fram statistik över några av de variabler vi följer upp. 

Könsfördelning för alla uppdrag

Könsfördelning för ordförandeplatser

Könsfördelning för presidieplatser (ordförande och vice ordförande)

Åldersfördelning för alla uppdrag

Lista över alla uppdrag och förtroendevalda för Miljöpartiet Göteborg

Listan nedan är ett utdrag ur denna för att lätt kunna hitta Miljöpartiet Göteborgs förtroendevalda.

Klicka på rubikerna i tabellen för att sortera kolumnerna.