Engagera dig

Vi är ett parti som tror på solidaritet och samverkan istället för stenhård konkurrens och utslagning, förnybar energi istället för fossila bränslen och fredlig konfliktlösning istället för militär upprustning. Men vi har inte tänkt färdigt vare sig inom dessa eller andra politikområden utan behöver fortlöpande utvecklas och konkretisera våra idéer. Vi ser fram emot att du blir delaktig i detta arbete.

MEDLEMSKAP

Här kan du läsa mer om medlemskap i Miljöpartiet. Vill du bli medlem direkt klickar du här. Har du frågor angående ditt medlemskap. Kontakta medlemsservice på: service@mp.se. Vi har träffar för nya medlemmar åtta gånger per år. Träffarna annonseras i nyhetsbrevet.

SKÄNK EN GÅVA

Du är varmt välkommen att swisha en gåva till oss. Vårt swishnummer är 123 299 37 49.

NYHETSBREV

Nyhetsbrevet är avdelningens viktigaste informationskanal och skickas per e-post till våra medlemmar ungefär en gång i månaden.

MP GÖTEBORG I SOCIALA MEDIER

Vi har en facebookgrupp. Gå gärna med i Miljöpartiet de gröna i Göteborg. Här kan du delta i politiska diskussioner, få information kring aktiviteter som är på gång och få kontakt med nya medlemmar. Vi har också en facebooksida där du kan ta del av vad som händer i avdelningen och MP Göteborgs syn på världen. Följ oss gärna på twitter och instagram. Där heter vi: mpgoteborg.

NÄTVERK

I våra nätverk kan du engagera dig i olika sakfrågor, till exempel kultur, trafik och demokrati. Här kan du träffa lokala politiker, diskutera förslag inför kongress, förslag till beslut på medlemsmöten med mera.

LOKALA GRUPPER

Utifrån Göteborgs stadsdelar har grupper bildats för att diskutera lokala frågor.


Kontakta kansliet om du har frågor eller vill engagera dig i någon av grupperna som nämns ovan!