Kontakt

Vänd dig till Kansliet om du har allmänna frågor till Miljöpartiet eller dess offentliga företrädare.

Valberedningen ansvarar för val av Miljöpartiets politiska företrädare i styrelser och nämnder.

Under Nätverk hittar du våra olika sakpolitiska intressegrupper.

I de Lokala grupperna finns våra representanter för Göteborgs tio stadsdelar.

Skolor och andra utbildningsinstanser får mer information under fliken Skolbesök.