Bar Grön


Bar Grön - gruppen arbetar med att genomföra intressanta paneldiskussioner med aktuella teman riktade mot allmänheten.

https://www.facebook.com/BarGronGbg/


Gruppen betår av:

Calle Jershed, calle.jershed@mp.se

Helena Norin, lillyhelena@gmail.com


Är du intresserad av att gå med i gruppen?

maila goteborg@mp.se