Bar Grön


Bar Grön - gruppen arbetar med att genomföra intressanta paneldiskussioner med aktuella teman riktade mot allmänheten.

https://www.facebook.com/BarGronGbg/


Gruppen betår av:

Calle Jershed, calle.jershed@mp.se

Helena Norin, lillyhelena@gmail.com

Dick Hagby, dickhagby@gmail.com