Här och Nu - Bar Grön


Här och nu gruppen arbetar med att genomföra intressanta, givande och bra diskussionskvällar med aktuella teman.

Följande personer ingår i gruppen

Lisette Dittberner, lisette@dittberner.se

Anna Skoglund Keiding, annakeiding@gmail.com