Förtroendevalda

Göteborgs stads hemsida har ett förtroendemannaregister för samtliga uppdrag/politiker.

Listan nedan är ett utdrag ur denna för att lätt kunna hitta Miljöpartiet Göteborgs förtroendevalda.

Förtroendevalda — List page from Classic Sites