Nätverk

MILJÖ- OCH KLIMATNÄTVERKET

Sammankallande

Malin Sommanö, malinsommano@gmail.com

Klas Eriksson, klas.r.eriksson@gmail.com


STADSBYGGNADSNÄTVERKET

Sammankallande

Emmali Jansson, emmali.jansson@mp.se

Hanna Bernholdsson, hanna.bernholdsson@mp.se


UTBILDNINGSNÄTVERKET

Sammankallande

Klara Holmin, klara.holmin@gmail.com


KULTUR- OCH FRITIDSNÄTVERKET

Sammankallande

Thereze Almström, thereze.almstrom@mp.se

INTERNATIONELL- OCH INTEGRATIONSNÄTVERKET

Sammankallande

VakantJÄMSTÄLLDHETS- OCH JÄMLIKHETSNÄTVERKET

Sammankallande

Vakant