Nätverk

MILJÖ- OCH KLIMATNÄTVERKET

Sammankallande

Lennart Alfredsson, lennart.alfredsson@afconsult.com


STADSBYGGNADSNÄTVERKET

Sammankallande

Emmali Jansson, emmali.jansson@mp.se

Hanna Bernholdsson, hanna.bernholdsson@mp.se


UTBILDNINGSNÄTVERKET

Sammankallande

Klara Holmin, klara.holmin@gmail.com


KULTUR- OCH FRITIDSNÄTVERKET

Sammankallande

Thereze Almström, thereze.almstrom@mp.se

INTERNATIONELLA NÄTVERKET

Sammankallande

VakantJÄMSTÄLLDHETS -och MÅNGFALDSNÄTVERKET

Sammankallande

Rebecca Hedström, rebecca.hedstroem@gmail.com