Nätverk

MILJÖ- OCH KLIMATNÄTVERKET

Sammankallande

Malin Sommanö, malinsommano@gmail.com

Klas Eriksson, klas.r.eriksson@gmail.com


STADSBYGGNADSNÄTVERKET

Sammankallande

David Hammarsten, hammarstendavid@gmail.com

Tina Wallenius, tina.wallenius@gmail.com

UTBILDNINGSNÄTVERKET

Sammankallande

Sarah Kern, sarah.kern.89@gmail.com

KULTUR- OCH FRITIDSNÄTVERKET

Sammankallande

Tina Wallenius, tina.wallenius@gmail.com

INTERNATIONELL- OCH INTEGRATIONSNÄTVERKET

Sammankallande

Maria Olson, maria.olsonale@telia.comJÄMSTÄLLDHETS- OCH JÄMLIKHETSNÄTVERKET

Sammankallande

Vakant