Politiskt kansli stadshuset

Karin Pleijel

Kommunalråd i opposition och gruppledare

karin.pleijel@stadshuset.goteborg.se

0725-35 99 78

Anna Skrapste

Politisk sekreterare

Ansvar för miljö, kretslopp-och vatten, jordbruk, skogsbruk, park-och natur, säkerhet och konsumentfrågor

anna.skrapste@stadshuset.goteborg.se

0722-25 07 05

Klas Eriksson

Politisk sekreterare och kommunikatör

Sakkunnig trafikfrågor och pressekreterare

klas.eriksson@stadshuset.goteborg.se

031-3680416

0707-611014


Max Reijer

Budgetsekreterare

Ansvar för ekonomi, styrning, ledning och stadsbyggnadsfrågor

max.reijer@stadshuset.goteborg.se

0728-567876

Klara Holmin

Politisk sekreterare

Ansvar för utbildning, äldrefrågor, socialtjänst, kultur, integration och social hållbarhet.

klara.holmin@stadshuset.goteborg.se

0704-203479