Utbildningsrådet

UTBILDNINGSRÅDET 2018

Utbildningsrådet är en arbetsgrupp under styrelsen, vars uppdrag är att planera och arbeta efter den utbildningsplan som är framtagen. Ledamöterna väljs av styrelsen utifrån intresse och kompetens inom partiets utbildningsfrågor.

Rådets ledamöter:

Madeleine Jonsson, pem.jonsson@gmail.com

Ulf Carlsson, ulf.carlsson@mp.se

Anna Skoglund Keiding, annakeiding@gmail.com

Suzanne AW Jansson, suzanne.aw.jansson@gmail.com

Tina Wallenius, tina.wallenius@gmail.com