Valberedningen

Sammankallande

Sammankallande

Manijeh Mehdiyar

manijeh.mehdiyar@gmail.com


Ulf Kamne

Derya Tumayer

Nike Halvardsson

Andreas Hernbo

Axel Andersson (Grön Ungdom)

E-post till valberedningen: gbgvb@mp.se