Valberedningen

Sammankallande

Per Erik Rinsell

E-post: pererikrinsell@gmail.com

Ledamöter

Johan Hellström

Annika Johansson

Alma Tallborn

Ethel Sjöberg

Andreas Hernbo

Axel Andersson (Grön Ungdom)

E-post till valberedningen: gbgvb@mp.se