Politiskt kansli stadshuset

Karin Pleijel

Kommunalråd/gruppledare

Ansvar för förskola, grundskola och gymnasieskola

karin.pleijel@stadshuset.goteborg.se

0725-35 99 78

Ulf Kamne

Kommunalråd

Vice ordförande Kommunstyrelsen

Ansvar för miljö och stadsutveckling

ulf.kamne@stadshuset.goteborg.se

0725-36 99 30

Anna Skrapste

Politisk sekreterare

Ansvar för miljö, kretslopp-och vatten, jordbruk, skogsbruk, park-och natur, säkerhet och konsumentfrågor

anna.skrapste@stadshuset.goteborg.se

0722-25 07 05

Erik Johansson

Politisk sekreterare

Ansvar för budget, styrning, ledning, ägarfrågor, näringsliv, turism/evenemang, internationellt, upphandling och intraservice.

erik.johansson@stadshuset.goteborg.se

0761-36 83 77

Helena Munther

Kommunikatör/politisk sekreterare

Ansvar för kommunikation, pressfrågor ochsamverkanskansliet.

helena.munther@stadshuset.goteborg.se

0722 -09 01 43

Calle Jershed

Politisk sekreterare

carl.jershed@stadshuset.goteborg.se

0728 -56 63 89

Ulf Carlsson

Politisk sekreterare

Ansvar för utbildning, förskola,skola, gymnasium,arbetsmarknad och vuxenutbildning.

ulf.carlsson@stadshuset.goteborg.se

0725-49 73 09

Max Reijer

Vik. politisk sekreterare

max.reijer@stadshuset.goteborg.se

0728-567 876

Elisabeth Undén

Politisk sekreterare

Ansvar för klimat, trafik, infrastruktur och lokaler.

elisabeth.unden@stadshuset.goteborg.se

0725-15 38 57

Emmali Jansson

Politisk sekreterare

Ansvar för stadsutveckling, mark,

bostad och hemlöshet. emmali.jansson@stadshuset.goteborg.se

0725-49 69 42