Statistik

Miljöpartiet i Göteborg har 138 politiska uppdrag under mandatperioden 2015-2018.

En av Miljöpartiets grundidéer är att fördela uppdrag jämt och rättvist mellan män och kvinnor.

Lista över alla uppdrag och förtroendevalda för Miljöpartiet Göteborg

Göteborgs stads hemsida har ett förtroendemannaregister för samtliga uppdrag/politiker.

Listan nedan är ett utdrag ur denna för att lätt kunna hitta Miljöpartiet Göteborgs förtroendevalda.